Vitons (FKM)

Vitonam piemīt augsta ķīmiskā izturība, kā arī augsta temperatūras pretestība. Tam ir lieliskas mehāniskās un fizikālās īpašības. Vitons ir izturīgs pret naftas produktiem, agresīvām ķīmiskām vielām, minerāleļļām un taukiem, silikona eļļām un taukiem, ozonu, bioloģiski noārdāmiem hidrauliskiem šķidrumiem, gāzēm un daudzām citām vielām.

Visparējas īpašības:

  • Darba temperatūra: no -40°C līdz +230°C

  • Blīvums: 2g/m3

  • Cietība: 70 ShA

  • Relatīvais pagarinājums: 250%

  • Stiepes izturība: 7 MPa